Kan man få med lagen om kollektivavtal i frihandelsavtal?

Sverker Gustavsson och Ingemar Lindberg svarar idag i SvD Ferbe och Sjölander om TTIP och arbetsrätten och arbetarna i Qatar.

Första artikeln av Gustavsson/Lindberg kommenteras och länkas här.

Ferbe/Sjölanders svar kommenteras och länkas här.

Gustavsson/Lindbergs svar länkas här.

Deras grundfråga är nu varför investerarnas intressen skyddas i frihandelsavtal, men inte arbetstagarnas?

En bra fråga som har ett bra svar:

Därför att frihandelsavtal nästan alltid har en del som handlar om investeringar, det vill säga någon form av fri rörlighet för kapital. Däremot inbegrips i princip aldrig fri rörlighet för arbetskraft. Fri rörlighet för arbetskraft har vi i EU. Det är bland annat den som gör att EU är något mer än ett stort frihandelsområde. Och inte ens i EU råder det samma regler på arbetsmarknaden i de olika länderna.

Det är det enkla svaret. Och även om vi skulle uppfatta någon form av harmonisering av arbetsmarknadslagstiftningen mellan till exempel EU och USA som önskvärd är det extremt komplicerat. Det är garanterat ingenting som bör byggas in i ett frihandelsavtal om ett sådant skall kunna bli klart på den är sidan år 2050…

Ett viktigt påpekande är att i princip berör frihandelsavtal aldrig inhemska förhållanden som inte påverkar handel eller särbehandlar utländska investeringar, vilket inte sådant som arbetsrätt, socialförsäkringssystem och liknande i normalfallet gör.

Sammantaget är Gustavsson/Lindbergs artikel rätt märklig.

Att de inte skulle förstå dessa enkla distinktioner förefaller osannolikt. Likaså att de skulle tro att man kunde tvinga på USA (eller Qatar) typ lagen om kollektivavtal genom att bygga in detta i frihandelsavtal.