Kan USA slå tillbaka mot valutakursmanipulationer?

Den amerikanska debatten kring de stora frihandelsavtalen avviker en aning från den som förs i EU.

En kritik är att USA:s politiker hittills inte har genomfört några åtgärder mot manipulationer av valutakurser. Kina har exempelvis under vissa perioder köpt stora mängder dollar, vilket gjort dollarn dyrare och den kinesiska renmimbin billigare, vilket i praktiken är detsamma som att kineserna subventionerar sina exportprodukter. Det slår ut amerikanska industrijobb och är ett beteende som både fack, aktieägare och politiker från båda lägren ogillar.

En anledning att inte bry sig är att det i praktiken också betyder att kinesiska sparare och löntagare betalar amerikanernas konsumtion genom fallande värde på sparkapital och löner. Men det argumentet är svagt i en situation där amerikanerna oroar sig för avindustrialisering och arbetslöshet. Även utan valutamanipulation leder frihandel ofta inledningsvis till omställningskostnader i ekonomin. Det blir ett politiskt bekymmer. Väljare som förlorar jobbet nu blir inte gladare för att han (kanske) får ett bättre jobb om ett eller ett par år.

En mycket tydlig kritik i USA mot TPP och andra frihandelsavtal är att de inte tillräckligt hög utsträckning hanterar problemet med valutakursmanipulationer.

Denna artikel i Foreign Affairs ger en bra bakgrund och föreslår åtgärder som den amerikanska staten skulle kunna genomföra. Författaren C. Fred Bergsten menar att det är svårt att hantera valutakurser i avtalen. Länder vill inte avtala bort en så viktigt del i av sin nationella suveränitet, och det skulle också leda till att experter från finansdepartement och centralbanker måste blandas in i förhandlingsprocessen. Istället finns en rad åtgärder som staten ensidigt kan vidta.

Debatten är inte lika intensiv i EU, men en anledningen till genomförandet av EMU var just problemet med att de olika europiska länder (inte minst Sverige) genomförde återkommande aggressiva devalveringar. Problemet existerar även för EU, även om det inte har varit lika stort som för USA.


Taggar: Bergsten
Kategorier: USA, TPP