Kanada tjänar stort på frihandelsavtalet NAFTA

“This is North America. We don’t fear the future, we invent it. We don’t worry about the new economy, we create it.”

Justin Trudeau, premiärminister i Kanada

Debatten om frihandel i USA är intressant för att den har en så tydlig koppling mellan principer och vad som faktiskt händer i ekonomin. Den är också intressant för att den visar på skillnaden mellan att enbart se det som syns tydligt och att se både det som syns tydligt och det som är svårare att få syn på.

När det gäller handel är den skillnaden mycket enkel och lätt att illustrera. Ett stålverk som lägger ner på grund av utländsk konkurrens så att 1000 personer blir arbetslösa är mycket enkelt att observera. Det finns 1000 personer och deras fackliga organisationer och lokala politiker som berättar om vad som hänt. För media är det lätt att ordna fototillfällen, hitta drabbade som förlorat jobbet och oroar sig för framtiden, politiker kan kräva stödåtgärder och det finns alltid de som menar att om det inte funnes import skulle stålverket fortfarande existera.

Vad som inte syns lika tydligt är när export och import skapar 1000 nya jobb. Det är ytterst sällan en entreprenör säger att ”nu har det uppstått en möjlighet att exportera, så jag startar en ny fabrik och anställer omedelbart 1000 personer”. Vad som händer är snarare att entreprenören bygger upp en verksamhet där han anställer folk, och dessutom börjar köpa varor och tjänster från underleverantörer som i sin tur anställer.  Efter en tid är antalet nya jobb uppe i 1000 eller mer, men nästan ingen uppfattar kopplingen mellan den utvecklingen och att entreprenören sett en ny internationell marknad.

För att fånga den utvecklingen måste man göra enkäter, antaganden, statistik. Det arbetet ger inte några tillfällen till fotografier eller intervjuer med nyanställda om värdet av export.

Baksidorna med frihandel är konkreta, medan de mycket större vinsterna presenteras som statistik, tabeller och abstrakta deklarationer av ekonomer och frihandelsvänliga politiker.

Tydligast syns den tendensen i kritiken av det nu drygt 20 år gamla frihandelsavtalet NAFTA. Det omfattar Mexiko, USA och Kanada. Men kritikerna intresserar sig bara för det faktum att Mexiko konkurrerar med USA:s näringsliv genom lägre löner, aldrig det enorma handelsutbytet som sker med Kanada — 750 miljarder dollar årligen — ett land med ungefär samma kostnadsläge och utvecklingsgrad som USA.

Faktum är att ett land med en modern ekonomi har större nytta av att handla med andra länder med motsvarande förhållanden.

NAFTA är förenklat handeln så mycket att kanadensiska företagare inte ens upplever att de handlar med ett annat land.

Kanadas premiärminister Justin Trudeau berättar att han brukar fråga företagare han träffar om deras internationella handel. Ett vanligt svar är att ”vi har inte så mycket internationell handel, det mesta vi säljer går till USA”.

Kanadensiska företagare oroar sig inte för handeln med USA, vilket de kanske skulle ha anledning att göra. USA är dels en ekonomi med extremt produktiv industrisektor och dessutom en större låglönesektor än Kanada. USA har traditionellt stor invandring av lågutbildad arbetskraft och svaga fackföreningar. Kanada är tvärt om. Begränsad invandring, framför allt inte av lågkvalificerad arbetskraft, och starka fack. Medan USA har en gräns mot Mexiko där tusentals personer tar sig över varje dygn, har Kanada inget sådant problem. De har tvärt om en synnerligen strikt invandringspolitik — de tar som regel enbart emot högutbildade personer som de har direkt nytta av.

Men USA är inte ett hot mot Kanadas ekonomi. Istället är de två ländernas ekonomier tätt sammanflätade med varandra.

Detta är framtiden om vi får TTIP-avtalet. Att EU och USA får allt mer sammanflätade ekonomier. Det betyder inte att det uppstår likriktning inom andra samhällssektorer. USA och Kanada är överraskande olika när det gäller både kultur och politik. Kanada liknar mer något nordeuropeiskt land och skillnaderna mellan Kanada och USA har ökat snarare än minskat de senaste decennierna.

 

 

 


Kategorier: Frihandel