Kommer EU-länderna att backa från TTIP-sekretessen?

Kommissionen vill skapa ännu mera öppenhet när det gäller TTIP-förhandlingarna.

Italiens regering företrädd av Carlo Calenda, Italiens viceminister för ekonomisk utveckling, har tillsammans med handelskommissionär Karel De Gucht skrivit ett brev till de övriga EU-ländernas regeringar med ett förslag om att öka öppenheten i TTIP-förhandlingarna. Detta skriver International Business Times.

Riktlinjerna för förhandlingarna är överenskomna av alla de 28 länderna i EU, och de måste enhälligt stå bakom en förändring.

Enligt samma artikel har Pascal Lamy, tidigare WTO-chef och handelskommissionär, sagt att ISDS-mekanismen inte är nödvändig i ett avtal mellan EU och USA. Den är viktig när det gäller investeringar i utvecklingsländer, men inte mellan utvecklade och stabila rättsstater.

Intressant utveckling. Framför allt blir det intressant att se hur TTIP-moståndarna kommer att reagera när (och om) deras huvudinvändningar tas på allvar.

Kommer de säga att ”ok, eftersom vi i grunden är för frihandel är vi rätt nöjda nu”, eller blir deras reaktion att gräva nya skyttegravar kring allt mer perifera frågor?

 

 


Kategorier: EU, TTIP