Kommer Malmströms nya ISDS-domstol blidka TTIP-motståndarna?

Kommer EU-kommissionens och kommissionär Cecilia Malmströms nya domstol att kunna desarmera demoniseringen av ISDS-mekanismen? Bra i så fall, men samtidigt är det olyckligt att EU:s institutioner skapas för att blidka opinioner som helt och hållet bygger på vanföreställningar och desinformation.

Viuws sammanställning  av twitterinlägg är ofta intressant, även om den naturligtvis inte speglar hela det enorma flödet på ett rättvist sätt.

Twitterinläggen om kommissionens förslag till ny domstol för investeringsskydd är intressanta därför att de är så totalt förutsägbara.

De gröna och vänstern klagar över att det nya förslaget inte är något annat än det vanliga ISDS-systemet med lite smink.

Men sanningen är detta är så långt från sanningen man kan komma.

Det nya förslaget innebär en offentligt finansierad domstol med politiskt utsedda domare, full transparens när det gäller dokument, förhandlingar och även förlikning. Det är svårt att avgöra om systemet kommer att bli så oberoende och rättssäkert som de nuvarande skiljedomssystemen, men det är svårt att tänka sig ett system som är mer politiskt kontrollerat än det som Malmström och kommissionen nu har föreslagit. Det skiljer sig inte på något väsentligt sätt från vanliga nationella domstolar utom att domarna inte kommer att tillsättas av en stat utan av EU och USA.

Motståndet handlar naturligtvis inte om ISDS utan om TTIP som helhet. Det skall bli intressant att se om vänstern och miljörörelsen kommer att kunna vidmakthålla demoniseringen av ISDS när det nya förslaget nu finns på plats. Kanske kommer kommissionen och Malmström att vara framgångsrika i att desarmera ISDS-frågan på hemmaplan. I så fall återstår bara att få USA att gå med på den nya lösningen (vilket kan vara svårt, USA:s handelskammare har varit mycket kritisk) och till sist baxa alltsamman genom den politiska processen, EU-parlamentet, sannolikt alla EU-ländernas parlament och USA:s kongress.

Egentligen spelar det inte en avgörande roll på vilket sätt utländska investeringar skyddas från politiskt godtycke så länge systemet är rättssäkert och fungerar. Problemet är snarare att EU-kommissionen har tvingats anpassa sig till en opinion som bygger helt och hållet på vanföreställningar och felaktig information. Man ersätter i så fall ett välfungerande och väl beprövat internationellt rättssystem med ett som inledningsvis enbart berör EU och USA och som är en helt ny institution.

En mycket olycklig vinkel på problemet är också frågan om en fungerande ISDS-mekanism ger mer eller mindre utländska investeringar. Det är nämligen inte alls huvudsyftet med ISDS. Som för alla andra rättssystem är det viktiga att det skipas rätt i det enskilda fallet — inte om man når andra politiska mål.