Kommerskollegium utbildar makedonska livsmedelsmyndigheter

Frihandelsavtalet mellan EU och Makedonien bygger bland annat på att den mat som importeras håller EU-standard. Därför utbildar svenska Kommerskollegium Makedonska myndigheter i livsmedelskontroll.

”Utbildningen ska täcka handelspolitiska områden som innefattar WTO:s hälsoskyddsavtal, samordning inom hälsoskyddsområdet i Sverige och frihandelsavtalet mellan EU och Makedonien som innehåller hälsoskyddsregler och riskanalys. Utbildningen görs i samarbete med Livsmedelsverket som delar med sig av sina erfarenheter på områden som riskanalys, kommunikation och klassificering” skriver Kommerskollegium på sin hemsida.

Detta är ytterligare ett exempel på att moderna handelsavtal inte bara berör tullar och kvoter, något som många protektionistiskt lagda debattörer brukar framhålla: ”XX är inte ett frihandelsavtal, det berör så oerhört mycket mer”. Vilket de naturligtvis har rätt i. Moderna stater är detaljreglerade på alla områden och de regleringarna måste hanteras i avtalen.