Krim aktualiserar TTIP

Händelser i omvärlden får alltid oväntade konsekvenser. En sådan är att TTIP aktualiseras.

I en artikel i Svenska Dagbladet om Barack Obamas besök i Europa beskrivs hur bandet mellan Europa och USA åter har blivit viktiga. Under en tid har USA och NATO mer och mer kommit att uppfattas som ointressant mot bakgrund av illusionen om att Ryssland inte längre utgör ett hot. Behovet av stabilitet byggd på ekonomiska och militär makt har setts som litet.

Nu har det plötsligt förändrats. Relationerna med USA blir viktigare och det blir tydligt att USA och NATO:s svagare militära förmåga är ett problem. Likaså upptäcker EU:s ledare att ekonomiska sanktioner mot Ryssland är verkningslösa. EU är mer beroende av Ryssland än tvärt om. EU behöver deras energi och Ryssland är fortfarande ett samhälle där människor är beredda att uthärda svårigheter. Framför allt när det handlar om att inte ge efter för externa påtryckningar. Putin har makt över media och tvekar inte att utmåla konflikten i termer av att EU medvetet försöker försvaga Ryssland.

Kort sagt är intresset av USA:s gas och USA:s militära makt inte längre en perifer fråga, mindre viktig än risken med att en eller annan biff inte riktigt uppfyller EU:s detaljkrav.

Båda TTIP och NATO får ökad aktualitet och de viktiga frågorna kommer på dagordningen.


Taggar:
Kategorier: Frihandel