Kulturutövare vill värna kulturen i TTIP-avtalet

Organisationer för kulturutövare i Norden med sammanlagt 90 000 medlemmar har samlat sig bakom en gemensam skrivelse till Cecilia Malmström. De oroar sig för att TTIP-avtalet skall innebära en ytterligare marginalisering av nordisk kultur.

I mandatet till förhandlarna finns ett undantag för kulturen. Hela kultursektorn skall hållas utanför förhandlingarna. Syftet är att inget av de olika stödsystem för kulturen som finns i EU-länderna skall hotas, varken nu eller i framtiden. I praktiken skall ländernas möjlighet att bedriva en helt självständig kulturpolitik vara garanterad.

Men kulturutövarna, i Sverige representerade av KLYS, är ändå oroliga. Exempelvis skulle det svenska filmavtalet kunna vara hotat. Ett frihandelsavtal mellan USA och Sydkorea minskades exempelvis kvoterna för inhemsk film som visades på nationell TV. IT- och upphovsrättsfrågor är inte undantagna ur TTIP-avtalet vilket kan leda till gränsdragningsproblem.

Frågan är intressant och till skillnad från andra grupper har kulturarbetarna en rimlig grund för att vilja lyfta frågorna. De är tillräckligt komplexa för att man skulle kunna hamna i läget att avtalet får konsekvenser som ingen av de avtalande parterna avsåg. Det har hänt i andra sammanhang och underminerar i onödan tilltron till internationella avtal.

 


Taggar: KLYS, kultur
Kategorier: TTIP