Låt andra länder ansluta sig till TTIP

Pascal Lamy  — f d chef för WTO och handelskommissionär i EU — skriver om TTIP i Financial Times.

Han menar att myndigheterna i både EU och USA har missat att TTIP inte är ett vanligt handelsavtal. Ett traditionellt avtal utmärks av att tullar tas bort. Producenter kan sura över detta, men konsumenterna blir glada. TTIP handlar inte så mycket om tullar (även om dessa är viktiga) utan om att harmonisera produktregler. Detta gör producenter glada, men kan oroa konsumenter. Vi tenderar att tro att andra kulturer (USA) saknar regler för miljö- och konsumentskydd och att EU kommer att tvingas anpassa sig till detta. Det finns en föreställning om att TTIP-avtalen skulle stå över lag, så att sådant som är förbjudet i EU plötsligt skulle bli tillåtet.

Resultatet är att misstänksamheten har växt och protektionistiska krafter kunnat utnyttja (och förstärka) vanföreställningar.

Lamy rekommenderar större öppenhet och att TTIP-avtalet utformas så att det lämnar möjlighet för andra länder som vill ansluta sig.  Då kan TTIP bli en modell för hur man skall hantera skillnader i nationella regelverk och bidra till global frihandel.

 

 


Taggar: Lamy
Kategorier: EU, TTIP, USA, ISDS