Aftonbladets Åsa Linderborg har fel om frihandel och demokrati

Demokrati innebär inte ohämmat majoritetsstyre. Frihandelsavtal är inte mindre demokratiska än några andra politiska beslut.

Åsa Lindeborg i Aftonbladet skriver om GAL-TAN-skalan som är ett alternativ till höger-vänster för att kategorisera politiska åsikter.

I sammanhanget skriver hon också om frihandel:

”Frihandel blir en synonym till demokrati, vilket bara visar hur faktaresistent modellen är. De stora frihandelsavtalen som ligger i pipeline sätter demokratin fullständigt ur spel.”

Detta påstående är felaktigt.

Ingen har påstått att frihandel är en synonym till demokrati.

Frihandel betyder bara att ”varor som är lagliga att handla med i land A och i land B får exporteras mellan länderna utan tullar, kvoter eller andra handelshinder”. Den ordningen kan man ha mellan diktaturstater eller mellan demokratier. En värld utan frihandel är inte mindre demokratisk än en värld med. Men den är mindre fri och betydligt fattigare.

Innebär då ”de stora frihandelsavtalen” att demokratin sätts ”fullständigt ur spel”?

Nej. Det är faktiskt ett fullständigt vrickat påstående ur principiell synpunkt eftersom alla frihandelsavtal i exempelvis EU måste godkännas av demokratiskt valda församlingar. Alla politiska beslut i EU (och i Sverige) är per definition demokratiska.

Men gissningsvis finns förklaringen i Linderborg idé om demokrati.

Hennes demokratiska ideal är att majoriteten i varje ögonblick skall kunna fatta beslut om vad som helst med med enkel majoritet.

Det är en vänsteridé som bygger på tanken att arbetarklassen är enhetlig och i majoritet. Det är motsatsen till den liberala demokratin där majoriteten fattar beslut inom ramarna för mänskliga rättigheter, minoritetsskydd och rättsstat. Men tar man Lindeborgs ideal på allvar är mänskliga rättigheter, grundlagar, att domare har en särställning och inte kan avsättas och alla avtal som staten ingår ingrepp i demokratin. Vad vi idag ser i Ungern är just att Orban försöker avveckla den liberala demokratin till förmån för Linderborgs ideal även om det är nationalismen snarare än klasstillhörigheten som för tillfället skapar en majoritet.

Frihandelsavtal är exempel på att stater ingår avtal som minskar majoritetens möjligheter att i varje ögonblick styra. Och då inte bara över tullar och kvoter utan även över nationella regler för hälsa, miljö, produktsäkerhet. Ett land får inte införa regler och standarder helt efter eget huvud.

Men att de sätter demokratin ”helt ur spel” är förstås ett groteskt påstående.

I praktiken tillåter frihandelsavtal vilka beslut som helst så länge de inte är diskriminerande. Alkoholbeskattningen i Sverige får till exempel inte utformas så den gynnar öl och brännvin men missgynnar vin. Då misstänker fransmännen att vi försöker stödja vår egen produktion. Däremot får Sverige förstås införa hur höga skatter som helst på alkohol så länge de inte är diskriminerande.

En mer relevant invändning mot frihandelsavtal är att de kan innehålla regler som gynnar enskilda branscher eller företag. USA försöker till exempel påverka patent och upphovsrätt i andra länder genom frihandelsavtal. Men det beror på att olika politiker har öppnat Pandoras ask genom att vilja föra in regler om arbetsrätt, jämställdhet, miljö och mycket annat i avtalen. De blir oöverskådliga och när det väl finns förmåner att vinna och möjligheter att köpslå är det knappast förvånande att olika särintressen dyker upp med sina krav. Likaså att USA försöker öppna upp EU:s marknad för exempelvis kött producerat på ett sätt vi inte accepterar i EU.

Men det är förmodligen oundvikligt i förhandlingar mellan moderna samhällen och knappast odemokratiskt. USA:s regler för köttproduktion är lika demokratiskt legitima som EU:s. Vi kanske inte gillar reglerna, men det har inte något med brist på demokrati att göra.

Kort sagt försöker Linderborg smyga in sin mycket speciella idé om demokrati i debatten, men inte ens med hennes definition av demokrati skulle den helt ”sättas ur spel” av några frihandelsavtal.