Mandatet för TISA-förhandlingarna offentligt

Kommissionen har publicerat mandatet de fått av ministerrådet för Trade in Services Agreement. Mandatet är de instruktioner som förhandlarna måste rätta sig efter.

På samma vis som när det gäller TTIP har mandatet inledningsvis varit hemligt. Anledningen är att mandatet innehåller information om vad som binder EU:s förhandlare, vilket förstås är av strategiskt intresse för de andra ländernas förhandlare.

Nu anses förhandlingarna ha kommit till ett sådant stadium att informationen inte längre behöver hållas hemlig.

Man kan konstatera att film hålls utanför avtalet, något som brukar vara angeläget för fransmännen.

Dessutom understryks att EU-ländernas suveränitet när det gäller att fatta beslut om offentliga tjänster, miljö och folkhälsa inte får kompromissas med.


Kategorier: EU