Gästbloggare Jonas Hellman: Mer eller mindre frihandel med Miljöpartiet i regeringen?

Anta att Sverige efter valet får en miljöpartist som handelsminister – vad händer då?

Det kommer aldrig att hända, invänder kanske en del hoppfulla och frihandelsvänliga socialdemokrater.

Fast kan vi vara riktigt säkra?

I ett läge där poster i en ny koalitionsregering ska fördelas mellan S och MP verkar det ändå inte helt osannolikt.

I likhet med andra svenska partier bekänner sig Miljöpartiet officiellt till idén om frihandel. Men i praktiken drar partiets politik i motsatt riktning. Detta är i sig inte så konstigt, eftersom en bärande tanke i Miljöpartiets ideologi är att människor ska tvingas minska sin konsumtion.

Miljöpartiets vill att Sverige ska gå i täten för en livsstilsförändring som innebär mer av självhushållning. ”Genom att resa mer miljövänligt, handla mer lokalt producerat, äta mer vegetarisk mat, energieffektivisera hemmet och konsumera färre prylar ökar möjligheterna att leva ett gott liv inom de ramar som miljön sätter”, ståt det i partiprogrammet.

Det går bra att prata om frihandel. Men i praktiken är handelshinder ett av de redskap som Miljöpartiet vill använda för att förmå svenska folket att leva mer miljöpartistiskt.
MP vill att EU:s medlemsländer ska få ökade befogenheter att införa handelshinder för att skydda sina egna invånare mot varor som bedöms vara skadliga för miljön eller på annat sätt hälsofarliga. Det kan låta omtänksamt, men när väl denna möjlighet öppnas vet vi att den kan användas i protektionistiska syften. Olika länder kommer att göra olika bedömningar av vad som är farligt, delvis kopplat till helt andra politiska intressen.

Tjänstehandel vill Miljöpartiet också försvåra, för att skydda de anställdas rättigheter. Därtill vill partiet införa en särskild skatt på finansiella transaktioner mellan EU:s medlemsländer. Av EU:s fyra friheter – fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor – vill MP kraftigt begränsa åtminstone tre.

Utanför EU:s gränser säger sig Miljöpartiet vilja använda handelspolitiken för att bekämpa fattigdom. Partiet konstaterar helt riktigt att EU bara genom att ta bort handelshinder skulle kunna göra det lättare för fattiga länder att utvecklas.

Men de fattiga länderna ska bara få bedriva handel på Miljöpartiets villkor. Sverige och andra EU-medlemsländer ska kunna ställa krav på hur de varor som importeras är tillverkade med hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden för anställda i tillverkningsländerna. I ett partiprogram ser det bra ut, och vissa krav är definitivt rimliga att ställa. Fast när varje EU-medlemsland själv ska sätta gränserna lär det inte bli så mycket handelsmöjligheter kvar.

Miljöpartiet säger sig vara för frihandel, men i själva verket vill partiet återgå till en ordning där varje land sätter upp sina egna regler – vilket ökar protektionismen.
Idag sköts handelspolitiken i huvudsak inom ramen för EU-samarbetet, och en svensk handelsminister kan inte ensam förändra detta.

Men med Miljöpartiet i regeringen är det troligt att Sveriges roll inom EU att påverkas. Det frihandelsvänliga lägret, där Sverige hittills har ingått, riskerar att försvagas, medan det protektionistiska lägret, där länder som Frankrike och Spanien ingår, kommer att få fler anhängare.

Vilket läger Miljöpartiet känner störst samhörighet med avspeglar sig också i hur partiets företrädare i Europaparlamentet brukar agera när förslag om frihandelsavtal behandlas. Miljöpartiet hittar alltid skäl att vara emot, och kan aldrig acceptera det kompromissande som krävs.

Socialdemokraterna har traditionellt stått för en mer frihandelsvänlig linje, vilket också ligger i linje med Sverige ekonomiska intressen. Men för Miljöpartiet är ekonomi och tillväxt inte lika viktigt, vilket kan komma att märkas inte minst på handelspolitikens område.

Jonas Hellman
Medgrundare av analysföretaget United Minds och bosatt i Bombay i Indien