Mer mytbildning från Dagens Arena om TTIP

Dagens Arena fortsätter sin mytbildning kring TTIP.

Den här gången påstår tidningen att TTIP skulle förhindra att offentlig tjänsteproduktion som utförs av privata företag togs tillbaka i kommunal regi.

”Den svenska regeringen är positivt inställd till TTIP, men inbördes splittrade om ISDS. Om avtalet går igenom i nuvarande form kan det innebära att Sveriges välfärdsverksamheter inte kan återkommunaliseras.

Däremot kan vi få desto fler privata skolor, vårdcentraler och hemtjänstbolag drivna av amerikanska och kanadensiska företag, som sedan kan stämma den svenska staten om den vill återkommunalisera verksamheterna.”

Denna föreställning saknar helt grund. Det intressanta är hur Dagens Arena har kommit till slutsatsen.

Svaret är följande:

BBC publicerar dokument som visar att offentlig sjukvård, skola och annan offentlig tjänsteproduktion inte omfattas av TTIP: staterna är helt suveräna att själva besluta hur de vill organisera, finansiera och fördela offentliga tjänster (detta är ingen nyhet dock — har varit klart från början).

Den exakta motsatsen mot vad Dagens Arena säger alltså. Staterna bestämmer själva. TTIP påverkar inte.

Hur har då Dagens Arena kommit fram till detta?

Jo, från ett citat av en fackföreningsaktivist i BBC-artikeln:

”The union’s Scottish regional secretary, Pat Rafferty said: ”Last week Lord Livingston tried to pull the wool over the eyes of the Scottish people.

— Now this leaked document has confirmed Unite’s expert legal advice, that NHS services in Scotland and the rest of the UK do fall within the scope of the TTIP.

— This means that American investors in NHS services that are privatised now or in the future will be able to use TTIP to sue the government if it tries to bring them back into public hands”. 

Fackets logik är alltså som följer: Det finns ett TTIP-dokument som säger att offentlig service inte påverkas. Alltså påverkas den offentlig servicen av TTIP.

Men eftersom dokumentet uttryckligen säger att offentlig service skall beslutas av staterna, måste Pat Rafferty hitta på en ny lögn. Det är helt enkelt för magstarkt att försöka påstå att dokumentet säger något helt annat än det som faktiskt står där.

Så Rafferty påstår att OM offentlig verksamhet skulle privatiseras oberoende av TTIP och OM någon investerar i den, kommer TTIP hindra att den återförs i offentlig egenregi.

Detta påstående har inte stöd i några dokument eller citat eller något annat mer än Raffertys fantasi.

Detta är alltså hela grunden för Dagens Arenas artikel.

EU:s dokumentation, brittiska regeringens uttalanden eller handelskommissionär Cecilia Malmströms uttalanden spelar uppenbarligen inte någon som helst roll. Dagens Arena ersätter utan att blinka samtliga tillgänglig fakta med rent fabulerande.

Observera också att skribenterna på Dagens Arena förefaller totalt okunniga om hur privat tjänsteproduktion i Sverige är organiserad. Gäller det äldreomsorg och liknande är den alltid upphandlad på tidsbegränsade kontrakt. Ingen privat aktör kan alltså vara säker på att få en upphandling. En återkommunalisering av offentligt verksamhet, vilket händer ibland, innebär att kommunen bestämmer sig för att inte göra en ny upphandling utan köra egen regi.

Föreställningen  hos Dagens Arena är alltså att TTIP-avtalet kommer innebära att företag skall kunna stämma en kommun för att den inte upphandlar med argumentet att ”om det hade skett en upphandling skulle vi ha fått kontraktet och därför vill vi ha skadestånd för det kontrakt vi nu inte fick eftersom kommunen valde att inte köpa något”.

Tror ens Dagens Arenas egna journalister på detta?

 

 

 

 


Kategorier: EU, TTIP, ISDS