Mexiko vill undvika efterkälken och Kina lockar med pengar

Fördelarna med TTIP må vara omtvistat i EU, men i Mexiko är man övertygad om att USA och EU kommer att ha nytta av TTIP. Därför är Mexikos regering orolig för att komma på efterkälken den dag avtalet blir klart och har redan nu tagit initiativ till ett eget avtal mellan Mexiko och EU. Det finns redan ett avtal, men det är föråldrat.

Colombia och Peru har redan moderna avtal och det görs försök att återstarta förhandlingarna med Brazilien.

Dessa förhandlingar är exempel på att EU gör ett omfattande arbete att skapa handelsavtal med hela världen. TTIP får all uppmärksamhet men är inte det enda som pågår.

Att hålla tempo är viktigt. Kina gör snabba framsteg och kan erbjuda stora investeringar som lockbete för handelsavtal på sina villkor, något som inte det krisdrabbade EU klarar av.


Kategorier: Frihandel, TTIP