Milton Friedman rekommenderade ensidig frihandel redan 1961

Att ensidigt ta bort de egna tullarna är ett snabbt och säkert sätt öka ett lands välstånd.

Ekonomen Milton Friedman (1912-2006) är alltid en pålitlig källa till både förnuftiga åsikter, bra argument och rimliga idéer om hur en politisk förändring skall genomföras.

Redan 1961 framhöll han att ensidig frihandel är ett bra sätt för ett land att öka sitt välstånd.

Det bästa är förstås att ett land tar bort sina tullar i samarbete med sina handelspartners.

Men om det inte går för att de andra länderna vill behålla sitt tullskydd är det näst bästa att helt enkelt ta bort sina egna tullar.

Tullar betalas ju inte av det land man importerar ifrån, utan av ett lands egna medborgare. Inför Sverige tullar mot ett annat land får svenska konsumenter betala de kostnaderna. Tar Sverige bort tullarna minskar kostnaderna och svenska konsumenter kan köpa mer eller spara och investera. Ibland får dock utländska konsumenter vara med och betala. Om Sverige inför höga tullar på bilkomponenter från utlandet blir svenska bilar dyrare även på exportmarknaden och tappar marknadsandelar internationellt. Vilket kanske inte var meningen?

Men vad händer då med industrier som i det egna landet som får konkurrens ut av den billigare importen? Svaret är att de antingen skärper sig och blir mer effektiva eller efterhand får lägga ner verksamheten. Det betyder att resurser frigörs för andra delar av ekonomin. Nu blir förstås ingen lurad av att jag skriver ”resurser frigörs”. Alla ni som läser förstår att det delvis handlar om att människor förlorar sina jobb. Det är förstås ett problem för dessa människor, men i en marknadsekonomi sker ständigt förändringar och folk får byta jobb och lära nytt. Det är inte bara import som orsakar att arbetstillfällen försvinner. Även inhemsk konkurrens, företaget i nästa kvarter gör saker billigare och bättre än det företag du jobbar på, gör att jobb försvinner.

Men det finns förstås skäl att ha arbetslöshetsersättning och system för kompetensutveckling i ett land — särskilt om det liberaliserar sin handel med omvärlden.

Friedman föreslår dessutom att förändringen skall ske långsamt. Kvoter höjs under en tioårsperiod medan tullar sänks successivt under samma tid. Då få inhemska aktörer tid att anpassa sig genom att förhandla om kontrakt, skriva av investeringar och liknande.

Slutsatsen av Friedmans påstående är att USA och Donald Trump redan till viss del hade vunnit handelskriget. USA hade redan lägre tullar mot Kina och EU än tvärt om. USA hade gått före när det gäller friare handel. Problemet är att Trump inte förstod detta. Han såg inte att USA redan låg före i tävlingen om den mest lönsamma och rationella handelspolitiken.

Mer om Friedman från Mark J. Perry på American Enterprise Institute.

 

 


Kategorier: Frihandel