Misstänksamhet mot frihandelsavtalet TTIP från brittiska facket

Medan svenska fackföreningar generellt är positivt inställda till frihandelsavtalet TTIP (med Transport som tydligt undantag)  är brittiska facket mindre välvilligt.

Enligt Huffington Post sprider även de myten om att TTIP i hemlighet kommer att tvinga fram eller permanenta privatiseringar genom ”hemliga domstolar”:

”The most significant effect will be felt in health, enabling US healthcare multinationals and Wall Street investors to sue the UK government in secret courts if it attempts to reverse privatisation.” säger brittiska LO:s generalsekreterare Len McCluskey.

Ledaren för Torys i Europaparlamentet, Syed Kamall, invänder naturligtvis i en bra genomgång av vad det handlar om.

Brittiska facket och TTIP-motståndarna i Sverige använder samma retorik om ”hemliga avtal”, ”hemliga domstolar” och bilden av att företag kommer kunna stämma stater lite som de vill, att TTIP innebär att det öppnas en diversehandel för företag som inte är nöjda med lagstiftningen i olika EU-länder.

Som om USA och EU inte var demokratier. Och dessutom, om det vore så lätt för företag att bli av med lagar och regler, skulle EU och USA knappast vara de genomreglerade byråkratsamhällen de faktiskt är.

 


Kategorier: EU, TTIP