Möjligen ökad verklighetskontakt i ny rapport

Är på väg till ett seminarium om TTIP med anledning av en rapport från Kogito och Katalys.

Kortversionen av rapporten här.

ISDS-bloggen (Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut) konstaterar med stöd av kortversionen av att rapporten att författarna återigen totalt har missförstått hur tvistelösningsmekanismen i handelsavtal fungerar.

Detta trots att rapportförfattarna hade fått en enkel och pedagogisk beskrivning av från Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut av hur ISDS fungerar.

Kan det bli tydligare att Kogito och Katalys helt enkelt struntar i fakta?

Kanske, men inte helt.

Det finns nämligen också en längre version av rapporten där delar av informationen från Skiljedomsinstitutet är inarbetad. Man kan lägga märke till att texten om ISDS inte längre helt saknar verklighetskontakt.

Det kände väl till sist lite för obekvämt att försöka argumentera med rena fantasier, som t ex att TTIP kommer att innebära att demokratin avskaffas.

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel