Motvikt mot Ryssland

Maria Ludvigsson i Svenska Dagbladet skriver på ledarsidan om värdet av handel. Europa som en gång delades av järnridån är i dag en av världens största ekonomiska zoner.

Att vi skall ha ett handelsavtal med USA är en mycket god idé. Visserligen strider den mot tanken att globala avtal är att föredra jämfört med ett virrvarr av bilaterala avtal, men samtidigt är det uppenbart att det behövs en motvikt mot ett expansivt Ryssland. Plötsligt behöver vi gasen från USA. Att förlita sig på leveranser från Putin och därmed finansiera hans krig är ingen bra idé.

Frihandel, eller åtminstone friare handel, är dessutom det bästa med EU.


Taggar: Ludvigsson
Kategorier: Frihandel, EU, TTIP