Nej, Ann-Marie Pålsson, Trump är bara dum när det gäller handel

Global handel är — som man säger — komplex materia.

Det är lätt att missa en rad fakta och dra helt felaktiga slutsatser.

Ekonomen Ann-Marie Pålsson, ekonomi och tidigare moderat riksdagsledamot, gör just det när hon i en artikel i Sydsvenskan skriver att ”När Trump kritiserar global handel är han något på spåren”.

För det första är Trump inte direkt kritisk till global handel. Han har bara fått för sig att USA missgynnas av nuvarande handelsavtal och skulle kunna få bättre avtal om de förhandlades om.

För det andra har hon fått för sig att frihandeln har ”förlorare”. Så är det inte. Varje ekonomi som producerar välstånd utmärks av dynamik. Produkter, företag, jobb skapas och försvinner. Även om ett land helt stängde gränserna för handel och investeringar skulle ekonomin förändras. Den person som blir arbetslös nära pensionsåldern kommer att ha svårt att få ett nytt jobb. Om personens arbetslöshet beror på konkurrens från ett företag i Kina eller på andra sidan gatan gör ingen skillnad. Däremot kommer ett land som motarbetar internationell handel att göra alla sina medborgare till förlorare.

För det tredje är Pålssons påstående att i USA ”lämnas förlorarna i allt väsentligt åt sitt öde” helt fel. Just i USA har man speciella stödprogram just för de som anses ha förlorat sina jobb på grund av utländsk konkurrens. Det kan vara ett skäl till att frihandel uppfattas som ett problem — att man har ett offentligt stöd som förknippas med global handel.

För det fjärde. Påståendena om att Kina håller sin valuta undervärderad har inte gått att belägga. Kineserna bedriver valutapolitik ungefär som alla andra länder. Det är lite magstarkt att som amerikan beskylla Kina för att hålla sin valuta låg när USA:s centralbank under lång tid har haft nollränta. Lite pikant är att planeten jorden har ett samlat underskott i handelsbalansen. Det beror förmodligen på att enskilda länder har intresse av att överdriva sina handelsunderskott — eller på att det förekommer en hemlig interstellär handel; sannerligen ett lite skrämmande perspektiv…

För det femte är det en felsyn att Kina har en styrkeposition mot USA genom att vara fordringsägare. Amerikanska staten kommer knappast ha problem med att omsätta sina lån eller betala sina räntor. Kina har allt intresse i världen av att USA skall ha en stark ekonomi. Det är deras största exportmarknad. Få rationella människor brukar hoppas på att deras bästa kund skall få ekonomiska problem… Man kan jämföra situationen med EU och Grekland. Visserligen kan EU utöva en del makt över Greklands regering — men det är knappast något EU har glädje av.

För det sjätte kan Trumps hållning i handelsfrågor knappast förklaras av en rationell misstänksamhet mot just Kina. Trump är nämligen även emot handelsavtalen TPP, NAFTA och TTIP. I inget av de avtalen är Kina inblandat. De är alla avtal med demokratiska marknadsekonomier som har en fullt transparent valutapolitik och i huvudsak lönenivåer och levnadsstandard jämförbar med USA:s. Av de länder som idag är av större betydelse för världshandeln är det bara Kina som har statligt reglerad industrisektor och låglöneprofil.

Det bästa Trump kunde göra för att minska Kinas roll på världsmarknaden vore att så snabbt som möjligt driva igenom TPP och TTIP. Då skulle USA blir kärnan i ett frihandels- och samarbetsområde som motsvarar större delen av världens BNP, tekniskt avancerade industriekonomier och demokratier.

Men andra ord bygger Pålssons försök att se något rationellt i Trumps handelsmotstånd på en rad missförstånd. Trumps hållning är i praktiken skadlig för USA och världen och dessutom intellektuellt genant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kategorier: Frihandel, USA