Norrköpings Tidningar skriver om TTIP och EU-valet

Bra ledarartikel om TTIP i Norrköpings Tidningar.

Mattias Olsson sammanfattar vad debatten hittills handlat om i Sverige :

”I Sverige har debatten, i den mån det finns någon, handlat om möjligheterna för företag att stämma nationer som avviker från avtalet (som inte finns ännu). Av den yttersta vänstern uppfattas detta som ett ”demokratiproblem”. Den, ogrundade, misstanken är att amerikanska företag ska ägna dagarna åt at stämma svenska småkommuner (oklart i vilka ärenden).

Det är helt korrekt att TTIP kommer att ha klausuler som ger företag den här rätten. Vilket för övrigt även svenska företag kommer att kunna ha om de blir förfördelade i USA. Om ett land exempelvis exproprierar ett företags tillgångar i ett land måste det finnas mekanismer för företaget att få betalt för detta. Detsamma gäller om ett land radikalt avviker från avtalet på andra sätt. En säkerhetsventil som gör att företagen verkligen vågar investera i andra länder.

Till saken hör dock att denna form av möjligheter finns i de flesta handelsavtal. Alltså finns de möjligheterna redan i dag i de avtal Sverige ingått! När läste ni senast om att utländska företag stämmer svenska kommuner eller för de delen staten? Precis.

Tokvänsterns argumentering mot TTIP handlar om desperata försök att kasta grus i handelsmaskineriet. Ett klokt val i EP-valet i maj garanterar att Sverige fortsätter vara frihandelns bastion i EU.”