Nu utmanar jag ISDS-motståndarnas myter

Under det senaste året har förkortningen ISDS, tvistelösningmekanismen för tvister mellan investerare och stater, målats upp som det kanske största hotet mot staters rätt att lagstifta, som snor dina skattepengar och rent av avvecklar demokratin. Ja, det låter faktiskt rätt otäckt. Men det är självklart inte sant. Det är inget annat än myter, lögner och trista konspirationsteorier. Och nu får det vara slut på det.

Jag är trött på dem som sprider dessa myter. Jag är trött på att globaliseringsmotståndarna använder ISDS som symbol för frihandelns “onda krafter”. Jag är så trött på allt skitsnack att jag bestämt mig för att utmana dem som sprider myter och lögner. Jag kallar utmaningen för #ISDSchallenge. Under den hashtaggen kommer jag ta mig an ISDS-motståndarna, deras argument och deras bristfälliga exempel. För jag vet att det är jag som har rätt.

Just nu förhandlas frihandelsavtalet mellan EU och USA. Om ett avtal kommer på plats kommer det innehålla ett investeringsskydd med tvistelösning, ISDS. Investeringsskydd med tvistelösning ingår redan i runt 3 000 internationella avtal världen över. Risk för expropriering utan ersättning, diskriminering av utländska företag, korruption eller att stater helt enkelt inte håller sig till ingångna avtal gör att det behövs välfungerande tvistelösningsmekanismer i moderna frihandelsavtal. Det handlar i grund och botten om att se till att även stater respekterar grundläggande rättsprinciper och ingånga avtal. Hört talas om pacta sunt servanda? Tänkte väl det.

Systemet regleras av FN-organet UNCITRAL och globalt har totalt runt 600 tvister avgjorts sedan det såg dagens ljus i slutet av 50-talet. Men trots att ISDS alltså regleras av ett FN-organ vill ISDS-motståndarna ge sken av att mekanismen är ett lätt sätt för företag att tjäna pengar, att det liksom räcker med att lämna in en stämningsansökan så kommer pengarna att ramla in. Men nej, så är det inte. Investerarna har faktiskt inte ens vunnit en tredjedel av de fall som avgjorts hittills. Synd för ISDS-motståndarna.

Inte heller påståenden om att ISDS är dåligt för miljö och folkhälsa eller hotar demokratin har någon som helst förankring i fakta. Europa är den del av världen som tecknat överlägset flest avtal med ISDS. Samtidigt har vi enligt alla måttstockar de tuffaste reglerna för både miljö och folkhälsa i världen. Och den demokratiska utvecklingen i Europa har sedan 50-talet varit mer hotad av vänsterspökenas vänner än av investeringsskyddet för utländska investerare.

Men trots det lyfter kritikerna gång på gång fallen där Philip Morris stämmer Australien och där Vattenfall stämmer Tyskland. Det är helt olika fall, men de har en sak gemensamt: inget av dem är avgjort. Det finns ingen dom, vilket gör att fallen är helt irrelevanta om man vill misskreditera ISDS. Tips: Googla “Yukos” så inser du rätt snabbt varför ISDS faktiskt behövs.

Tydliga spelregler för investeringar är viktigt för alla oss som inte vill att internationell handel ska präglas av den starkes rätt utan tycker att även stater ska tvingas respektera grundläggande rättsprinciper. Det handlar om att upprätthålla lag och ordning. De som motsätter sig ISDS motsätter sig även en fungerande rättsordning. Man undrar ju vad ISDS-motståndarna har för ambitioner och planer egentligen…

Nu får det vara nog med det halvhjärtade försvaret av ISDS. För det är inte vi som ska försvara oss. Det är ISDS-motståndarna som ska försvara sig. Det är de som vill införa den starkes rätt som måste försvara sig. För ISDS är bra. Det är ett sätt att både upprätthålla och stärka lag och ordning.

Så vad är då #ISDSchallenge? Tja, jag kommer inte bara att tala om för ISDS-motståndarna att de har fel, och förklara varför de har fel. Det skulle vara för enkelt. För varje fall som ISDS-motståndarna drar upp kommer jag ge dem två tillbaka som tydligt visar på behovet av ISDS. En quid pro quo i kvadrat, så att säga.

Christofer Fjellner (M)
Europaparlamentariker
Vice gruppledare för EPP-gruppen i utskottet för internationell handel


Taggar:
Kategorier: Gästbloggare