Vänsterregering värre än oljesand

Valrörelse. Frihandelsfrågorna är kanske inte i valrörelsens centrum, men TTIP-avtalet används i alla fall som slagträ.

Här i en debattartikel i Göteborgsposten där undertecknarna kommer från Jordens Vänner, Klimataktion och Latinamerikagrupperna(!).

Förutom de vanliga missuppfattningarna om ISDS är hotet nu olja utvunnen ur oljesand och att TTIP skulle tvinga EU att importera sådan olja. Kommer den svenska regeringen att bli mer pådrivande inom miljöområdet än den nuvarande, är det retoriska frågan. Svaret är förmodligen ”ja” i retoriken men ”nej” i praktiken.

Men för det första är det inte alls klart att TTIP kommer leda till ökat import av olja från oljesand.  Vi importerar redan stora mängder kol.

Olja utvunnen ur oljesand är dåligt ur miljösynpunkt. Men det är inte mycket värre än andra fossilbränslen. Och alternativet är kolbrytning i Europa, bland annat brunkol, och rysk gas.

Och med tanke på att en regering dominerad av Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer att göra oss än mer beroende av fossila bränslen är miljökonsekvenserna betydligt värre. I praktiken är Mp:s och V:s energi- och klimatpolitik samma som den som nu tillämpas i Tyskland och Japan. Resultatet där är att koldioxidutsläppen ökar snabbt. Japanerna är på gång att starta upp sina kärnkraftverk igen.

Med andra ord har vi två av världens mest utvecklade länder — ekonomiskt, tekniskt, organisatoriskt — som med massivt folkligt stöd försöker genomföra vad som i princip är Mp:s politik. Båda misslyckas. Konsekvenserna är höga kostnader och höga utsläpp av klimatpåverkande gaser.

Det finns ingen anledning att tro att Sverige under en vänsterregering kommer att klara det inte Tyskland och Japan klarar. Med andra ord är det solklart att en vänsterregering blir mindre miljövänlig än en alliansregering.

Eventuell import av olja från oljesand spelar därvidlag ingen större roll.

Dessutom innebär TTIP att även miljöteknik kommer att omfattas av frihandel vilket kommer att snabba på utvecklingen både inom EU och i USA.

 

 

 

 

 

 


Taggar: Oljesand
Kategorier: EU, TTIP