Nytt remissorgan knappast hot mot demokratin

TTIP-motståndarna hoppar från tuva till tuva i sina försök att demonisera TTIP. Det handlar om allt från att EU skulle tvingas privatisera sina kommunala vattenverk till att det av någon anledning skulle vara civilisationens undergång med import av kycklingkött som desinficerats med klor. I EU sköljer vi sallad i klor och dricker klor, förutom att vi badar våra barn i klor. Varför just kycklingar i samband med klor skulle vara en så stor katastrof är oklart. Hur som helst kommer klorbehandlad kyckling från USA (som vi européer dessutom äter med god aptit när vi är i USA) i alla falla inte importeras till EU.

Det senaste inslaget i skräckpropagandan är förslaget om en Regulatory Cooperation Body, ett organ där ny lagstiftning på de områden som berörs av TTIP -avtalet skall kollas så den inte av misstag orsakar nya handelshinder. Detta utmålas av TTIP-motståndarna (till exempel här) som ett stort hot mot demokratin. Observera retoriken: allt är ”hemligt”, när någon berättar om det är det alltså ett ”avslöjande” av en person som fått veta något (en ”läcka”) och allt ”hotar demokratin”.

Den som vet hur politik går till (i allt från minsta kommun till EU) inser att det inte är det minsta dramatiskt. Ett politiskt förslag börjar med  abstrakta och ganska allmänna intentioner, sen börjar de konkretiseras genom att en tjänsteman knåpar på ett förslag och efterhand blir det ett utkast som flyter runt för att diskuteras ur olika synvinklar: är det lagligt, går det att göra, strider det mot något annat vi håller på med, har vi budget o s v. Först efter en ganska lång process finns det ett politiskt förslag som kan diskuteras mer allmänt. Under hela denna process är förslaget i någon mening ”hemligt”.

Men vad en Regulatory Cooperation Body kommer ägna sig åt är helt enkelt att vara ett av många remissorgan som får ha synpunkter på lagförslag. Det är så politik går till i moderna, komplexa samhällen. I Sverige får fack, arbetsgivare, myndigheter, branschorganisationer och även allmänheten ha synpunkter på lagstiftning. Detta sker genom en ordnad process som tar tid, men som är bättre än att man stiftar lagar med bristfälligt faktaunderlag.

När det gäller TTIP, USA och EU finns det ytterligare en faktor att ta hänsyn till för lagstiftarna, nämligen att nya regleringar i respektive område inte ger upphov till nya handelshinder av den typ man undanröjt genom TTIP-avtalet. Detta hanteras genom att ett gemensamt organ som går igenom lagstiftningen och ser till att detta inte händer av misstag.

På vilket sätt detta skulle hota demokratin är oklart. Att det tar något mer tid är sannolikt, men lagstiftning tar i dag mycket tid. Några veckor eller månader hit eller dit är knappast ett avgörande argument mot TTIP.