Ogrundad oro för giftiga ämnen hot mot handeln

Wall Street Journal har en bra artikel av Julie Girling med den talande rubriken The Junk Science Threat to Free Trade. Girling är Europaparlamentariker från Torys.

Hon påpekar att det största hotet mot frihandeln, särskilt det kommande avtalet mellan EU och USA ”…may well be the EU’s expanding embrace of ”precautionary” regulation—often in contradiction to established norms of science and risk management.”

Bland annat handlar det om den överdrivna oron för ”kemikalier” som sprids av politiker och framför allt miljöorganisationer med politisk agenda. Denna oro har svagt eller inget vetenskapligt stöd. Trots det får den tillsammans med myterna om att andra länder (USA) skulle vara liberalare än EU i sin miljö- och konsumentlagstiftning tjäna som underlag för skrämselpropaganda.

 


Kategorier: Frihandel, TTIP