Oklarheter i kommissionens förslag till ny domstol för investeringstvister

ISDS-bloggen har gjort en första genomläsning av kommissionens förslag på domstol för investeringstvister.

ISDS-bloggen drivs av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC), en självständig enhet inom Stockholms Handelskammare och ett av världens ledande tvistlösningsorgan. De är med andra ord en mycket bra källa till kunskap på området.

 


Taggar:
Kategorier: ISDS