Piketty: beskatta mer genom TTIP

Den franske ekonomen Thomas Piketty är onekligen en utopist.

I en intervju i Dagens Industri (ej på nätet) föreslår han att TTIP också bör innehålla regler som underlättar möjligheterna att beskatta företag:

”Jag är för frihandel. Men om man gör vinster så måste man betala rättvis skatt. Jag säger inte att multinationella bolag ska betala mer i skatt än andra, men de måste betala lika mycket som små och medel stora bolag. ”

Det kommer visserligen alltid att finnas skatteparadis som motarbetar ökad transparens, resonerar Thomas Piketty. Men USA har redan börjat kräva större genomlysning, vilket öppnar dörren för ett samarbete med EU exempelvis inom ramen för frihandelsavtalet TTIP.

”Europa står för en fjärdedel av global BNP och USA för en fjärdedel. Tillsammans utgör dessa halva världens ekonomi”, säger han och tilllägger att samtal med Kina längre fram skulle kunna foga samman ytterligare en betydande andel.

”Gör vi inte framsteg i den här frågan i det här av talet vore det ett historiskt misstag. ”

Detta lär — oavsett vilken syn man har på själva idén — inte underlätta förhandlingarna. Men möjligen blir det en dag lättare att sälja in TTIP-avtalet till den osorterade flora av protektionistiska vänster-, extremhöger- och nationalistpartier som ökat i andel av Europaparlamentet sedan valet för ett par veckor sedan.


Taggar: Piketty
Kategorier: TTIP