Protester, protester, protester — men skall de tas på allvar?

ISDS-protesterna handlar inte om ISDS. De handlar om motvilja mot USA och dold protektionism. Det skall man ha klart för sig när man bedömer att TTIP-protesterna har samlat ihop en miljon underskrifter på nätet.

Euractiv har en relativt nyanserad artikel om den senaste utvecklingen i debatten om TTIP och ISDS.

I morgon kommer kommissionsordföranden Jean Claude Juncker få en miljon underskrifter av folk som protesterar mot ISDS.

Det låter mycket, men att få underskrifter på nätet är lätt. En kvalificerad gissning är att över 99 procent av dem som skrivit under inte har den minsta kunskap om frågan. Katalysatorn i reaktionen över ISDS i just TTIP-avtalet är det gamla vanliga USA-hatet. Det är förvånande hur vänstern i decennier kan mjölka politisk energi ur ett närmast religiöst hat mot USA och USA:s industri. Särskilt med tanke på att de flesta av de som protesterar bygger större delen av sina liv och sin verksamhet på amerikanska industriprodukter.

Anledningen att anta att det är just USA-hat som driver protesterna är att motsvarande avtal med Kanada knappast har uppmärksammats, och att ISDS-klausuler redan finns i tusentals avtal sedan 60-talet. Återigen, med största sannolikhet hade 99 procent av de som nu protesterar inte ens hört talas om ISDS för ett år sedan.

Men nu, plötsligt, efter ett halvt århundrade, anses ISDS vara ett hot mot demokratin.

Det är — milt talat — en aning svårt att ta dessa åsikter på allvar.

Men stackars Juncker är tvungen. Han har bundit ris åt egen rygg genom att backa på frågan och till och med vacklat i stödet för Cecilia Malmström (som hela tiden har varit förnuftets röst) för att inte riskera sin möjlighet att bli kommissionsordförande.

Visst kan man dumpa ISDS-klausulen. Men nästan inget skulle vinnas med detta. Det handlar inte om ISDS. Det handlar om TTIP. Protektionism är på goda grunder betraktat som en hopplöst omodern hållning, så protektionisterna måste hitta på andra argument. ”Jag är inte protektionist, men…”, typ.


Taggar: Juncker
Kategorier: TTIP, ISDS