Putin hatar TTIP

Det finns ytterligare ett starkt argument för TTIP.

Putin hatar det. Åtminstone enligt en artikel i Foreign Policy.

Det är inte en vågad gissning. Och skälen är flera.

För det första har Putins strategi under lång tid varit att slå in en kil mellan EU och USA. TTIP-avtalet skulle skapa ett frihandelsområde med de två största ekonomierna i världen, därtill de samhällen med den starkaste traditionen och institutionerna när det gäller demokrati, öppenhet och rättsstat. TTIP kommer permanent stärka banden mellan EU och USA och därtill vara attraktivt för andra länder att haka på. Turkiet är till exempel intresserat av att ansluta sig till TTIP, i princip enligt de villkor som EU-USA förhandlar fram.

Ökad ekonomisk tillväxt innebär mer resurser till försvaret i både EU och USA. De europeiska NATO-länderna lägger i dag inte ner sina överenskomna två procent av BNP på försvaret, men NATO utgör ändå ett stort problem för Putin. Även om Ryssland kan utöva aggression mot länder i sin närhet, är det närmast otänkbart att riskera krig med NATO.

Skiffergasrevolutionen har plötsligt gjort USA självförsörjande med fossila bränslen och öppnat möjligheten att exportera. Detta sänker världsmarknadspriserna vilket är ett seriöst hot mot Rysslands ekonomi och slår på sikt undan benen för Putins möjligheter att som gasleverantör utöva utpressning.

Det är inte förvånande att Putin är oroad. Hans vapendragare i väst har full förståelse. Det är uppenbart att vänstern, som förr var mer eller mindre öppna och entusiastiska anhängare av Sovjetunionen, i dag drivs av sitt USA-hat och reflexmässigt går Putins ärenden genom att motarbeta TTIP.


Taggar: Foreig, Policy, Putin
Kategorier: TTIP, USA