Regler bara problem om de diskriminerar

Bra ledare om TTIP och frihandel i Uppsala Nya Tidning.

Men tidningen tar tyvärr protektionisternas oro för investerarskydd (ISDS)  på allvar, och att svenska (eller Europeiska) miljöregler skulle kunna ses som handelshinder.

Men det är, och har alltid varit, en obefogad oro, huvudsakligen grundad i ren mytbildning.

Regler för miljöskydd, hälsa och liknande (vilka ofta är lika hårda eller hårdare i USA) skulle bara kunna bli ett problem om de är utformade så de diskriminerar amerikanska företag.


Taggar: UNT
Kategorier: USA, ISDS