Reinfeldt och Björling för mer handel

Statsminister Reinfeldt i DI.

Som en del i att få ökad tillväxt i Sverige nämner han handel och ett transatlantiskt handelsavtal (TTIP, får man gissa).

Bra artikel som visar att regeringen faktiskt förstår värdet av ökad handel:

”Vi vill att Sverige ska fortsätta vara öppet mot omvärlden, med mer frihandel och färre handelshinder. Ungefär hälften av Sveriges BNP kommer från vår handel med andra länder. Större delen av vår export går till andra länder i Europa. Alliansregeringen driver på för att skapa en fungerande digital marknad inom EU så att vi lättare kan sälja och köpa varor och tjänster på nätet. Vi vill se en verklig inre marknad för tjänstehandel – en sektor som i dag står för 70 procent av alla arbetstillfällen och ungefär tre fjärdedelar av EU:s BNP. Tillsammans med USA står EU för en tredjedel av världshandeln. Ett transatlantiskt frihandelsavtal skulle bidra till att öppna upp den globala handeln ännu mer.”

Handelsminister Ewa Björling i Gefle Dagblad med trevlig lokal vinkel:

”Bara Alliansen kan i söndagens val med trovärdighet lova länets invånare bättre jobbmöjligheter och ökad frihandel. Vi vill bygga vidare på den svenska frihandelstraditionen genom mer handel och fler investeringar över Atlanten. Så skapar vi förutsättningar för fler jobb och ett ökat välstånd i Gävleborg och i hela Sverige.”


Taggar: Reinfeldt, DI
Kategorier: Frihandel, EU, TTIP