Samma protektionister där som här…

Förlust av nationell suveränitet, invasion av billig arbetskraft (främst barnflickor förmodligen) från överbefolkade länder, fritt flöde av kapital och skumma utlänningar som köper upp vår mark.

Enligt en professor Sharon Beder, från University of Wollongong, som skriver i The Sydney Morning Herald (Australien) är det ingen hejd på hur mycket elände som frihandel kan föra med sig.

Och som vanligt är det kapitalisterna som ligger bakom:

”The Abbott government and its business allies are congratulating themselves for achieving free trade agreements with South Korea and Japan. China’s next. But Australians should be looking warily at what these agreements may lead to. They are the latest in an evolving trend that could culminate in the free flow of labour to Australia and with it a mass migration that governments will have little control over.”

Man undrar om det finns en gemensam seminarieverksamhet någonstans i världen där protektionister lär sig argumentera.

De använder uppenbarligen alla samma mall:

1. Frihandelsavtal genomförs av regeringar under inflytande av kapitalisterna/industrin.

2. Det som står i avtalen är ointressant. Fokuset ligger alltid på fantasier om vad avtalen skulle kunna leda till. Artikelns hotbild om någon form av asiatiskt EU med fri rörlighet för människor känns kanske inte som ett direkt akut hot.

3. Det ingår alltid mytbildning kring ISDS, i praktiken internationella skiljedomar. Till exempel att (utländska, alltid utländska…) företag skulle kunna stämma regeringar för uteblivna vinster på grund av regler om miljö, hälsa i största allmänhet. Detta har dock aldrig hänt. Hand upp den som varit i ett något sånär välmående och demokratiskt land som saknar miljölagstiftning, varningstexter, arbetsmarknadsregleringar?

4. Vi riskerar att översvämmas av invandrare. Just det argumentet förekommer dock inte i EU när det gäller TTIP. Inte ens Sjöstedt-Schlyter och kompani tror rimligen på att vi skulle få öppna gränser mot USA och att detta skulle leda till en invasion av amerikaner till Europa…

Kort sagt spelar protektionisterna på samma rädslor och känslor oavsett var i världen de befinner sig.

Den som går igenom argumenten mot TTIP känner ju också igen i princip alla argument mot EU som Vänsterpartiet och Miljöpartiet använde för två decennier sedan: EU är ett projekt som drivs fram av kapitalet, demokratin utarmas, vi tvingas överge vår miljöpolitik, sociala skyddsnät, förlorar vår nationella suveränitet o s v.

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel