Samsyn i motståndet mot TTIP mellan Le Pen och vänstern

Här är ett exempel på hur nationalistiska och främlingsfientliga krafterna motarbetar handel. Marine Le Pen från National Front tillsammans med en rad andra främlingsfientliga och EU-fientliga partier har motionerat om ”ökad öppenhet” kring TTIP. Av allt att döma kommer inte motionen gå igenom, då knappt någon vill stå bakom Le Pen oavsett sakfrågan.

Men det är värt att notera att de främlingsfientliga är enade med vänstern och miljöpartierna i sitt motstånd mot TTIP.

Men, undrar säkert någon, är detta påstående inte bara den allra simplaste typ av politisk retorik?

Svaret är nej.

Misstänksamhet och motstånd mot påverkan utifrån är en central del av både vänsterns och extremhögerns tankegods. Likaså tankarna om den egna nationen eller kulturens överlägsenhet och att ”utlänningarna” eller ”främlingarna” är förslagna och luras. Att denna uppfattning får så stort genomslag i populationen beror på att den är i samklang med vad ganska många tror oavsett politisk inriktning. En generell uppfattning bland alla nationaliteter är att den egna gruppen/nationen/kulturen är hederlig och arbetsam, men godtrogen, medan främlingarna är opålitliga och konspiratoriska och lurar oss på olika sätt.

När det gäller TTIP är hotet att amerikanerna på något sätt kommer lura på oss ett avtal som tvingar oss i EU att privatisera all offentlig verksamhet, avskaffa all miljölagstiftning, all arbetsmarknadslagstiftning och till på köpet ge företag rätt att stämma våra regeringar på skadestånd om de inte tjänar så mycket pengar de förväntar sig.

Så här låter debatten i England där vänstern påstår att NHS (Englands nationella sjukvårdssystem) kommer att hotas av TTIP — ja, oklart oklart på vilket sätt, men hotas kommer det.

 

Både de främlingsfientliga nationalisterna och vänstern/de gröna sprider den här typen av uppfattningar.

Det har tyvärr varit så effektiva att Kommissionen känt sig tvingad att gå ut med dementier. Vilket för övrigt inte ha hjälpt ett dugg. Le Pens motion bygger på en annan myt, nämligen att TTIP-förhandlingarna skulle ha varit särskilt slutna.

Visst kan man ha olika åsikter om EU:s öppenhet och det är nog en rimlig uppfattning att den inte är tillfredsställande. Men TTIP-förhandlingarna är snarare mer öppna än många andra processer.

Men sammanfattningsvis finns det en samsyn mellan vänstern och de nationalistiska partierna när det gäller frihandel  och TTIP som bygger på en idéologisk samhörighet i form av misstänksamhet mot marknad, dynamik och mångfald.

 

 

 

 

 

 


Kategorier: EU, TTIP