Skall skatter verkligen in i TTIP-avtalet?

DI gör ett idolporträtt (bakom betalvägg) av nationalekonomen Gabriel Zucman, en av många ekonomiska tänkare inom genren ”de rika har jättemycket pengar, det gäller bara att hitta ett sätt för politikerna att lägga vantarna på dom”.  Han skrev sin avhandling för Thomas Piketty och får således inte en enda kritisk fråga av DI:s reporter. Inte ens om idén att göra TTIP till ett avtal för att genom handelskrig stoppa skatteflykt.

En av hans mer udda idéer är att tvinga ”skatteparadis” att lämna ut information genom att inleda handelskrig mot dem. Luxemburg skulle till exempel kunna drabbas av tull på export som tar in lika mycket pengar som (USA i detta fallet — Luxemburg är med i EU) förlorar genom den skatteplanering som Luxemburg medverkar till.

Frågan är hur stor Luxemburgs export till USA är? Det handlar ju inte direkt om ett land med enorm exportindustri. Lite vin, ost, det lär finnas en del stål- och verkstadsteknisk industri.

Zucman vill också att någon form av överenskommelse om skatter skall in i TTIP-avtalet därför att det är ”meningslöst att tala om frihandel utan att tala om skatter”.

Är det? Det finns tusentals frihandels- och investeringsavtal i världen som inte omfattar skatter. Avtalen är naturligtvis inte kemiskt rena från skattedimensionen, men det är knappast något framträdande. I allmänhet handlar det i så fall om att skatter inte får missgynna export eller utländska investeringar. Staters intresse av att i största allmänhet få in skatt brukar inte vara en framträdande faktor.

Med andra ord är det fullt rimligt att ha frihandelsavtal som inte berör skatter.

Oavsett vad man tycker om skatteharmonisering eller regler för att försvåra skatteflykt är det dessutom synnerligen olämpligt att blanda in skatter i handelsavtal. Dessa är komplexa nog ändå när alla olika intressen skall lösas ut. Att även ta med skattemyndigheterna är ett säkert sätt att närmast omöjliggöra förhandlingarna.

Vidare är tullar ett synnerligen trubbigt sätt att sätta press på stater. Instinkten är ju inte att ge upp inför hot och aggression. I stället hittar man motmedel eller löser problemen på det ena eller andra sättet. Enskilda företagare kommer att drabbas, men för deras del är lösningen att be om skattelättnader eller subventioner snarare än att vänta på en skatteöverenskommelse som bara kanske blir av någon gång i framtiden.

Dessutom går det alldeles utmärkt att göra separata överenskommelser kring skatter. Det blir enklare och tydligare både för beslutsfattarna och medborgarna.