Små företag blir stora vinnare — särskilt om de producerar lyx

Det finns nog en föreställning om att frihandel främst gynnar stora företag. Förmodligen för att det är dessa som syns i debatten vilket har med medialogiken att göra:  En VD för ett stort företag som uttalar sig kommer garanterat med i tidningen, medan den lille entreprenören i den mån han har tid att ha åsikter och uttala sig och knappast får utrymme.

Men det är oftast små och medelstora företar som gynnas. De större företagen har redan avdelningar som hanterar allt pappersarbete som protektionism för med sig och resurser att nå ut på nya marknader. Det betyder att små företag har relativt sett mycket mer att vinna på frihandel jämfört med stora företag.

Australiens handelskommissionär Leonie Muldoon gör en stor poäng av detta när det gäller nyttan av frihandelsavtalet mellan Japan och Australien. Små livsmedelsproducenter i Tasmanien producerar exakt det som japanska konsumenter vill ha. Exotiska och unika produkter av hög kvalitet. Ost, choklad, vin, tryffel och liknande, gärna i eleganta förpackningar. Och japanska konsumenter är  60 gånger rikare än indiska konsumenter, och 10 gånger rikare än kineser.