Spelet i Bryssel spännande — men har egentligen inte med ISDS att göra

Spelet kring TTIP och ISDS i samband med utnämningen av den nya kommissionen är spännande. Exakt vad har hänt i maktkampen mellan Juncker och Malmström?

Janerik Larsson ger ytterligare förklaringar här som går ut på att tyskarna ogillar amerikanska storföretag, något jag tidigare skrivit om här.

Men debaclet har mer att göra med att Juncker, för att säkra sin plats som kommissionsordförande, var tvungen att gå en oinformerad opinion till mötes, än med att ISDS är ett riktigt problem. Här ett exempel på mytbildning i Sverige.

Och här fakta från Sveriges största expert på området.

ISDS finns med i cirka 1500 frihandelsavtal som EU är bundet av sedan decennier. Om inte protektionisterna använt det som slagträ för att stoppa TTIP skulle få av oss ha hört talas om det.

Lite förenklat skulle man kunna säga att om ISDS hotade demokratin skulle demokratin redan vara avskaffad för länge sedan med tanke på hur många ISDS-klausuler som finns och har funnits i årtionden.

Lägg framför allt märke till att ingen kräver att alla dessa historiska avtal skall omförhandlas. Om demokratin hotades vore det faktiskt ett minimikrav.


Kategorier: EU, TTIP, ISDS