Starkare rättsstat nödvändig för frihandel i Afrika

Det nya handelsavtalet för den afrikanska kontinenten kommer att innebära enorma möjligheter. Men Afrikas länder måste förbättra möjligheten för företagande för att kunna dra full nytta av avtalet. Exempelvis är att det är nästintill omöjligt att söka patent.  

Afrika har en enorm potential för ekonomisk tillväxt den kommande decennierna; stor befolkningstillväxt, råvaror, intresse från utländska investerare och snabb utbyggnad av IT-infrastruktur och transportkapacitet. Det finns förvisso problem, men ingen region i världen har haft enbart goda förutsättningar för sin tillväxt. 

Det nya frihandelsavtalet African Continental Free Trade Area (AfCFTA) kommer börja implementeras den 1 juli. Då försvinner 90 procent av alla tullar och kvoter. 

Det är revolutionerande. Afrikas ledare har ofta efterfrågat tillgång till EU och andra internationella marknader som de ansett vara nyckeln till tillväxt, men sanningen är att länderna inte producerar de produkter som efterfrågas i avancerade ekonomier. Undantaget är förstås råvaror av olika sorter, men det är sällan en bra affär att enbart förlita sig på råvaruexport. Det är inte bara för att dessa varor har stora fluktuationer i priserna på världsmarknaden. Det är nämligen inte råvarorna i sig, utan snarare deras förändring som gör länderna rika. Ett land som Schweiz är inte rikt för att de exporterar råvaror de har inga att exportera. Däremot har man en avancerad industri- och tjänstesektor. Ett par gram metall har knappast något värde alls, men förädlat till ett exklusivt armbandsur kan värdet öka med flera hundra tusen kronor. 

Tyvärr kommer inte den afrikanska industrin kunna konkurrera med vare sig schweiziska urmakare, tyska bilbyggare eller svenska sågverk på många år. I framtiden är det fullt möjligt att det kommer att bli så, men inte under de kommande decennierna.  

Istället ligger den stora potentialen i att afrikanska länder handlar med varandra. Då möter deras företagare marknader på ungefär samma nivå som de själva och kan därmed dra full nytta av specialisering, stordrift och arbetsdelning.  

Om man tittar på EU är det uppenbart att länder i huvudsak handlar med sina grannländer. Den överväldigande delen av svensk export och import går till och från våra grannländer Tyskland, Norge, Finland, Danmark och andra EU-länder. De enda två länderna som tar sig in bland grannarna är USA och Kina, som är globala jätteekonomier. Om vi betraktar EU som en enda handelspartner framstår USA och Kina som relativt futtiga. USA är mindre än Danmark och Kina är mindre än Storbritannien. 

Så är det i stort sett i hela världen. Man handlar med sina grannar och inte så mycket med andra kontinenter.  

Afrika har hittills haft stora handelshinder mellan länderna vilket har hindrat utvecklingen. Men för att kunna utnyttja de fördelarna som AfCFTA ger, måste länderna strama upp sig på en rad områden. För det första måste man stärka rättsstaten och få bukt med korruptionen. För det andra måste man stärka möjligheterna att ta skydda intellektuell egendom. Under 2017 registrerades 1330 patent i Afrika. Det skall jämföras med 592 508 i Asien och 116 359 i Europa. Med detta tillkommer att majoriteten av de afrikanska patenten registrerades av personer som inte bor i Afrika permanent. 

Även om man räknar med att många patent i EU och Asien syftar till att skydda existerande teknik eller aldrig kommer att bli en säljbar produkt, säger den enorma skillnaden förstås något. Men förmodligen inte att afrikaner är mindre uppfinningsrika än européer och asiater, utan att de institutionella villkoren ofta är usla i Afrika.  

I afrikanska länder kan kostnaden för att registrera att patent ligga på omkring 10 gånger mer än snittinkomsten, medan motsvarande kostnad i EU, Asien eller USA ligger på mellan 0,1 och 0,5 procent. Det är en enorm skillnad som inte bara kan förklaras av skillnader i inkomst. 

Med andra ord finns det mycket att göra för att Afrika ska kunna dra full nytta av sitt nya handelsavtal. Det räcker inte bara med att kunna handla, utan det måste finnas förutsättningar för entreprenörskap i de enskilda länderna.  

/Magnus Nilsson


Taggar:
Kategorier: Frihandel, Afrika