Steg mot tätare ekonomiskt samarbete i Europa

Det är lätt att få uppfattningen att all koncentration inom EU ligger på TTIP-avtalet.

Men idag undertecknas ett avtal om friare handel mellan EU, Georgien och Moldavien. Dessutom sker det slutliga undertecknandet av samarbetsavtalet mellan EU och Ukraina.

Pressmeddelande med detaljer och länkar till fördjupad information här.

Förutom borttagande av handelshinder innebär avtalen åtaganden när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter, kamp mot korruption och stabilare rättsstat. EU kommer dessutom att vara ett stöd i dessa processer. Det betyder att EU — som redan är världens största sammanhängande marknad — utvidgas ännu mer när det gäller ekonomiskt och institutionellt samarbete.

 


Kategorier: Frihandel, EU