Stora lagändringar av TTIP knappast att vänta

 

Häromdagen kom en SIFO-undersökning som visade att svenskarna är positiva till ett frihandelsavtal mellan EU och USA.

Isabella Lövin, Miljöpartiets toppkandidat i valet till EU-parlamentet, har kritiserat undersökningen med självklarheten att resultat beror på hur man ställer frågan;

”Det beror ju på hur frågan är ställd och vad man tror att ett nytt avtal ska innehålla. Väldigt få går nog emot att avskaffa tullförordningar och avgifter som försvårar handeln. Men om ett nytt avtal skulle underminera lagstiftningen då det gäller miljön och djurskyddet är det självklart att man säger nej.”

Problemet med Lövins påstående är att det förmodligen har mycket litet med verkligheten att göra. TTIP-avtalet kommer knappast att innebära att vår lagstiftning kring miljö- och djurskydd undermineras.

Det finns nämligen inget skäl till det. Amerikanska företag får redan i dag investera i EU och sälja sina produkter i EU, på samma sätt som företag från EU-länder har rätt att etablera sig, investera och exportera till USA. Detta har uppenbarligen kunnat ske inom ramarna för den lagstiftning som finns.

Såvitt känt är det ingen som har efterfrågat samma lagstiftning inom USA och EU. Däremot efterfrågas en hel del standardisering. Det är bra om vi exempelvis krocktestar bilar på samma sätt här och i USA. I en mening är detta naturligtvis lagstiftning, men det handlar bara undantagsvis om säkerhetsnivåer, gränsvärden och annat. Det handlar om hur man testar, mäter och deklarerar produktegenskaper och hur myndigheterna arbetar. Sådana förändringar sker ju hela tiden på både nationell- och EU-nivå. Självklart kan det i förhandlingar bli några fall av lättnader i regelverket, men förmodligen också en eller annan skärpning.

Vad som också kan hända är att hormonbehandlat kött får importeras till EU från USA och att EU accepterar mer genmodifierade grödor. När det gäller hormonbiffar är det uppenbart att till exempel vi Svenskar med god aptit äter kött i USA när vi är där och att amerikanerna inte lider av det hormonbehandlade köttet. Några amerikaner tenderar att äta ihjäl sig, men det handlar snarare om socker än eventuella hormonrester i biffen.

När det gäller GMO är det för det första en myt att det inte alls förekommer i EU. Det finns. Men vi ligger efter resten av världen när det gäller en mycket intressant teknik med stor potential. Om EU tvingades bort från sitt närmast vidskepliga motstånd mot GMO skulle det enbart vara en fördel.

När det gäller konfiktlösningsmekanismen ISDS råder det ren desinformation om att denna skulle leda till inskränkningar i demokratin. EU och de enskilda länderna kommer att kunna stifta vilka lagar de vill så länge de gäller lika för alla och inte är direkt inriktade på att skydda inhemska företag.

Påståendet från Vänsterpartiet att svenska staten skulle kunna bli stämd för att en vänsterregering förbjuder vinster i privat producerade välfärdstjänster är faktiskt på foliehattsnivå. Däremot kommer sannolikt ren konfiskation av tillgångar bli ett problem.

Sammanfattningsvis kan man säga visst kommer en del regler förändras. En del blir lite lindrigare, andra hårdare. Men är man inte av uppfattningen att varje regel som den ser ut i dag är helig är det knappast ett problem. Någon storskalig avreglering kommer vi inte att se. Likaså är en eventuell ISDS-mekanismen bara ett problem om man tycker att (utländska) företag bör vara totalt rättslösa. Men för den som är anhängare av en normal rättsstat är det heller inget bekymmer.

 

 

 

 

 

 

 


Taggar:
Kategorier: EU, TTIP, USA