Stora marknader ger mer än stora marknader

Brittisk regeringen pressas av problem med Brexitförhandlingarna och höga amerikanska tullar på Bombardiers flygplan. På ena eller andra sättet gäller det att inte drabbas av att handelsförbindelserna med både EU och USA klappar ihop fullständigt inom ett par år.

Konsekvensen är att man börjar prata frihandel på en principiell nivå och påpekar att det trots allt inte finns något sätt att öka, sprida och behålla välstånd än att öka marknadernas storlek.

Ju större marknader, desto större utväxling på specialisering, stordrift och arbetsdelning, de tre mekanismer som driver ökat välstånd. Välstånd består nämligen inte av pengar. Välstånd består av varor och tjänster. Till att börja med sådant som bostäder, vatten och avlopp, infrastruktur, kläder, mat, sjukvård. Därefter sådant som utbildning, kommunikationer, transporter, kultur, nöjen och njutning.

Även om allt färre jobbar i industrin, har vi aldrig konsumerat så mycket prylar som nu.

Och ”vi” inbegriper också de fattigaste människorna på jorden, inte enbart folk i Europa och USA som sedan ett par generationer har vant sig vid hög standard och överflöd. Miljarder människor har fått tillgång till bostäder, vatten, avlopp, sjukvård, utbildning och behöver inte längre svälta.

Allt detta är resultatet av allt större marknader.

För det är omfattningen av marknaderna som driver välståndsutvecklingen. Ju fler som köper en produkt desto billigare kan den bli, desto mer pengar kan investeras i produktutveckling och allt mer automatiserad produktion. De dyra maskinerna kan gå dygnet runt. Med stora volymer kan även enkla och vardagliga komponenter tillverkas av specialiserade leverantörer som lägger ner resurser på att ständigt förbättra dem. Om varje liten detalj tillverkas av någon som lever på att tillverka den blir inget lämnat åt slumpen.

Och till sist arbetsdelningens magi; ju fler som delar upp ett arbete mellan sig, desto mer blir gjort — och det även om många av de som bidrar är ineffektiva. Tack vare arbetsdelningen har alla länder eller individer nytta av att delta i det kommersiella samarbetet på marknaden.   Upptäckten av den principen fyller för övrigt 200 år i år.

Frihandeln är alltså mer än att ”skapa allt större marknader för kapitalisterna att sälja sina produkter på”. De större marknaderna är det som driver välståndsutvecklingen.


Taggar:
Kategorier: Frihandel