Stora marknader lika viktiga som snabbväxande

Storbritannien bör inte ignorera handelsmöjligheterna med resten av EU, även om det inte är nya, snabbväxande marknader. Det skriver Mark Cliffe, chefekonom på ING Group i International Business Times.

Krisen i Ukraina är en påminnelse om att nya marknader med snabb tillväxt ofta också är osäkra.

EU växer långsammare, men har också stor stabilitet. Länder som Irland och Spanien visar att det finns möjligheter för i vilket fall vissa länder att ganska snabbt komma ur sina ekonomiska problem.

Dessutom är EU en stor marknad. Även om den växer långsamt är den i absoluta tal stor och det handlar inte bara om marknadens tillväxt — det handlar också om att kunna ta marknadsandelar.

Cliffe påpekar också att TTIP kommer att innebära ytterligare fördelar för alla länder i EU.

Sammantaget är slutsatsen att Storbritannien bör utveckla, snarare än avveckla sitt engagemang i EU. I vilket fall om det handlar om handel.


Taggar: Cliffe
Kategorier: EU, TTIP