Svar till Sverker Gustavsson från IF Metall

Debattartikeln mot TTIP från Sverker Gustavsson, professor (s) fick ett svar dagen därpå från Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall Erica Sjölander, utredningschef IF Metall.

Faktiskt en av de bättre artiklarna om TTIP som skrivits från fackligt håll. Bland annat har de förstått vad investerarsskydd innebär och att det faktum att företag kan garanteras oberoende rättsprocesser inte är en nyhet:

”Diskussionen handlar bland annat om hur ett investeringsskydd bör utformas. Investeringsskydd är i sig inget nytt, utan finns redan i en mängd avtal som EU har med olika länder. Anledningen är att båda sidor har behov av en överenskommen konfliktlösning när tvister uppstår.

Investeringsskyddet begränsar möjligheten beslagta egendom utan ersättning. Det är inget konstigt, utan betyder helt enkelt att rättsstatens principer ska gälla. Inte ens i demokratisk ordning får man fatta beslut som innebär övergrepp. Viktigt är att investeringsskyddet ges offentlig insyn, i enlighet med nya FN-regler om transparens. Det går alltså att komma överens om ett investeringsskydd som inte hotar demokratin.”

Ett viktigt påstående ovan är att investeringsskyddets (ISDS) utformning är möjligt att påverka. I alla tusentals avtal där det förekommer finns det säkerligen ett eller annat exempel på illa formulerade klausuler. Men på ingen sida av Atlanten har politikerna något intresse av att utforma ett investeringsskydd som berövar dem möjligheterna att lagstifta. Man måste komma ihåg att handels- och investeringsavtal ingås mellan stater, inte mellan företag eller mellan stater och företag.

 

 


Kategorier: TTIP, USA, ISDS