The Economist: WTO bör arbeta på nytt sätt

Är det inte dags för WTO att släppa sin ambition om att få fram stora heltäckande frihandelsavtal som inbegriper alla länder och alla branscher?

Det menar i vilket fall The Economist efter att det senaste avtalsförslaget sköts i sank av Indien för en dryg vecka sedan.

Och förmodligen har tidningen helt rätt.

Handelshinder i form av tullar och kvoter är krångligt nog, med särlösningar för olika branscher och produktkategorier. Till detta kommer sådant som i praktiken påverkar handel, som miljöregler, nationella standarder och olika regler för konsumentskydd. Alla regelverk har i praktiken kopplat till sig en eller flera särintressen inom både politik, byråkrati och näringsliv.

Möjligheten att hantera alla dessa motsättningar i ett stort avtal är liten och antagligen krympande.

I stället föreslår tidningen att WTO bidrar till avtal på begränsade områden och mellan ett begränsat antal länder. Därefter får de länder som vill ansluta sig och antalet avtalsområden ökas. Vi har i praktiken redan ett virrvarr av avtal mellan olika länder och grupper av länder. Att detta virrvarr samlas under WTO:s paraply är antagligen en bra idé och kan ge organisationen tillbaka dess relevans för att utveckla världshandeln.

 


Kategorier: Frihandel, WTO