TPP är dött — leve RCEP?

Sedan TPP-avtalet avrättades av Trump har Kina försökt blåsa liv i förhandlingarna kring Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) och APEC:s avtal Free-Trade Agreement of the Asia-Pacific (FTTAP).

Förhandlingarna har pågått sedan 2012 och rör sexton länder, halva jordens befolkning och 30 procent av planetens BNP.

Det är ingen diskussion om att Kina ser möjligheten att skapa ett alternativ till TPP där Kina har huvudrollen. I TPP var Kina utanför och USA den totalt dominerande aktören både i kraft av rollen som initiativtagare och som största ekonomi.

Just nu är entusiasmen inte överväldigande. Misstänksamheten mellan länder som Kina, Japan, Korea, Indien är stor och Kina uppfattas ha dominans för egen del som mål. En uppfattning som inte är direkt hämtad ur luften.

Men sannolikt kommer arbetet ändå resultera i ett avtal och i efterhand kommer Trumps stopp av TPP med säkerhet att framstå som ett historiskt misstag. Medan TPP-avtalet innehåller regler kring arbetsrätt, miljö, kapitel som försvårar för länder att subventionera sin egen export och tvistelösning kommer ett avtal dominerat av Kina innehålla betydligt mindre av detta. Det vill säga avtalet kommer att underlätta för länder att hålla låga produktionskostnader på ett sätt som inte kan accepteras i USA eller inom EU. Världen har tagit ett steg bort från det som Trump skulle kalla rättvis handel.

Läget nu är att det hölls en RCEP-konferens i Kobe i slutet av februari. Uttalandena handlar förstås om framsteg och enighet, men TPP är en elefant i rummet. Framför allt Japan satsade mycket prestige i TPP-avtalet där Indien och Kina inte fick vara med, och har tappat i prestige. Samtidigt dyker de vanliga problemen upp med exempelvis konflikter mellan immateriella rättigheter och tillgång till medicin i fattiga länder. Japan och Indien har olika intressen därvidlag, och Kina vill förstås slippa alla restriktioner på sitt beteende.

Någon konkret tidplan finns inte, men det är alldeles klart att TPP:s död innebär nytt liv för RCEP och att Kina har gått från läktaren till att bli en helt central spelare.

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel