TTIP-avtalet blir flexiblare än andra handelsavtal

TTIP anklagas för slutna förhandlingar och för att riskera att vattna ur EU:s standarder när det gäller bland annat miljö och produktsäkerhet genom att skapa gemensamma regler. Men den processen har pågått under lång tid i olika sammanhang, utan att ha orsakat några problem.

Det intressanta är att TTIP kommer att innehålla en mekanism som medger framtida justeringar och tillägg i detaljer utan att hela avtalet rivs upp. Frågan är hur man kan säkra att avtalet inte utvecklas på ett sätt som inte var tänkt från början.

Alberto Alemanno har Jean Monnet professuren i EU-rätt vid HEC Paris och är bland annat författare av en kommande rapport för EU-parlamentet “The Parliamentary dimension of TTIP”.

Han skriver i en debattartikel på euractiv.com om vad TTIP-avtalet kommer att innebära i framtiden.


Taggar: Alemanno, Monnet
Kategorier: TTIP