TTIP bra för små och medelstora företag

Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv skriver på nyhetssajten Euractiv om att ledarna för små och medelstora företag gör bedömningen att de kommer att ha stor nytta av TTIP.

Artikeln hänvisar till en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort.

Företag, varken stora eller små, har något intresse av lägre krav när det gäller produktsäkerhet, hälsa eller miljö. Däremot har de intresse av att kraven på båda sidor på Atlanten är de samma: att de inte behöver göra anpassningar av sina produkter eller genomgå dubbla processer för att bli godkända.

TTIP-avtalet kommer också att förbättra villkoren för investeringar och inte minst öppna USA:s marknad för offentliga upphandlingar. I dag är europeiska företag utestängda från den mycket stora amerikanska marknaden.

TTIP skulle också innebära en viktig vitamininjektion till både EU och USA:s ekonomier. En stimulans som helt och håller bygger på bättre villkor för företag och företagsamma människor.


Taggar: Carola Lemne
Kategorier: Frihandel, EU, TTIP