TTIP gör det mer naturligt att handla över Atlanten

Ahlberg Cameras tillverkar kameror som används i kärnkraftverk. Ett problem för företaget är att standarder för elsäkerhet och inspektion i kärnkraftverk skiljer sig åt mellan Europa och USA. Det innebär att mycket tid och pengar läggs på att certifiera produkterna för olika marknader. Här skulle ett frihandelsavtal kunna göra stor nytta genom att sätta standarder som är gemensamma för EU:s medlemsländer och USA.

1981 grundades Ahlberg Cameras av Ulf Ahlberg. Han arbetade som inspektör av kärnkraftverk och såg behovet av att förbättra den kamerautrustning som användes. Sedan några år har Ulf gått i pension och företaget drivs vidare av hans son Joakim. Bland de produkter som tillverkas i fabriken i Norrtälje, där också huvudkontoret ligger, finns bland annat: undervattenskameror för inspektion i kärnkraftverk; övervakningskameror i luft för processövervakning i kärnkraftverk; belysningar som lyser upp undervattensmiljöer i kärnkraftindustrin och avancerad mjukvara för bildförbättring. Man gör även skräddarsydda produkter utifrån kundernas önskemål. Då tillverkas produkten från scratch, i vissa fall i bara ett exemplar.

Ahlbergs har också ett kontor i Varberg, där produktutveckling sker, och ett försäljnings- och servicekontor i USA. I dag återfinns företagets produkter i ungefär en tredjedel av världens drygt 400 kärnkraftsreaktorer. Stora kunder återfinns i Sydkorea och Japan, men USA är företagets överlägset största marknad. Det är också det land som har flest reaktorer och där finns en stor potential att öka försäljningen, berättar Joakim Ahlberg.

– USA är den största marknaden för oss, utan tvekan. I dag säljer vi produkter till drygt hälften av reaktorerna där, så det finns fortfarande en stor potential att sälja mer.

Den amerikanska marknaden står för ungefär en tredjedel av Ahlberg Cameras totala omsättning på 5-7 miljoner Euro per år.

Kamerorna används bland annat när årliga inspektioner av reaktorerna ska göras. Varje år stängs reaktorn av för bränslepåfyllning och inspektion av svetsfogar och liknande. Med hjälp av Ahlbergs kameror kan eventuella skador på svetsfogarna upptäckas, som i så fall behöver lagas. Om det då visar sig att de kameror man har inte räcker till behövs snabbt nya kameror komma på plats. En reaktor som står stilla kostar cirka 1 miljon USD per dag.

– Varje timme tickar 50 000 USD iväg. Så det är viktigt med snabb leverans. Kunderna vill ha utrustningen så fort som möjligt och om vi inte har varorna i lager så går de till en konkurrent istället, berättar Joakim Ahlberg.

För att kunna leverera kameror så snabbt som möjligt har Ahlbergs ett sälj- och servicekontor i Wilmington, North Carolina. Här ser Joakim Ahlberg en av fördelarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA skulle komma till stånd.

– Idag är tullproceduren lite omständlig i USA. Vi skickar oftast sakerna till vårt kontor och därifrån till slutkund, för att få en lättare tullhantering, för då har vi mer koll på processen och då kan vi få saker igenom tullen på två dagar. Men om vi istället väljer att skicka direkt till slutkunden så kan det ta en vecka. Och det är ju bråttom för våra kunder. Om vi istället skulle säga att ”vi har saker i lager i Sverige, ni får dem om tre dagar” och produkterna sedan blir fast i tullen och det tar en vecka att få fram dem, då blir ju kunderna upprörda. Ibland har det till och med hänt att de har avbeställt saker som har fastnat i tullen.

Skulle tullen tas bort helt, i och med ett frihandelsavtal, så borde det också bli lättare att få sakerna genom tullen, resonerar Joakim Ahlberg. Då behöver de ju bara kontrollera så att inga olagliga produkter skickas.

En annan fråga gäller olika standarder på olika marknader. I USA används UL-standard för elsäkerhet, vilket motsvarar den CE-standard som används i exempelvis Europa. För inspektion av kärnkraftverk används ASME-standard i USA. Också den liknar den som används i Europa men är inte riktigt likadan. Eftersom olika standarder används måste produkterna certifieras en extra gång om de ska säljas till den amerikanska marknaden.

– Om vi designar en produkt och vill sälja den till en statlig enhet i USA som kräver UL då behöver vi certifiera den med ett UL-certifieringsföretag. Det finns svenska sådana företag, men det kostar mycket och det tar månader att göra en sådan certifiering. Så det är en stor process att göra en UL-certifiering. Det kommer hit folk och inspekterar vår fabrik. Och om den inte riktigt uppnådde kraven eftersom de skiljer sig mot de som gäller för CE så får man göra om inspektionen. Inspektioner sker årligen.

CE-märkningen är lättare att få igenom, menar Joakim Ahlberg. Proceduren är enklare och märkningen gäller i hela världen, medan UL-märkningen används uteslutande i Nordamerika. Dessutom är CE-standarden mer flexibel så att det går att göra en produkt som är både UL- och CE-godkänd. Här skulle ett frihandelsavtal där regionerna kommer överens om en gemensam standard kunna göra stor nytta.

– Det stora problemet är att det tar mycket tid och kraft att göra både UL- och CE-certifiering, det är en tidsödande och kostsam process. Det här är något som alla företag som exporterar till USA lider av, att det tar tid och pengar att certifiera. Och när nästa version av produkten kommer så måste man göra om allt vilket försenar vår produktutveckling. ”Ska vi verkligen certifiera denna version eller vänta till nästa, den kommer ju snart”, resonerar en del företag. Sådana hänsynstaganden kan leda till att produkter lanseras senare på vissa marknader och att man därmed inte blir lika konkurrenskraftig.

I stort är Joakim Ahlberg övertygad om att minskade handelshinder mellan Europa och USA genom frihandelsavtalet TTIP kommer att leda till ökad försäljning, eftersom USA är Ahlbergs största marknad. Ökad försäljning leder i sin tur att Ahlbergs kommer att behöva förstärka med mer personal. Han pekar också på att frihandelsavtalet skulle göra det mer naturligt för amerikanska företag att handla från Europa.

– Idag är det är lite främmande för dem med utländska företag. Jag tror att man skulle knyta ihop USA och EU så att de kommer närmare varandra. Frihandelsavtalet TTIP blir en signal om att vi är bra att samarbeta med.

Visst skulle detta också innebära att det blir lättare för Ahlbergs amerikanska konkurrenter att sälja sina produkter på den europeiska marknaden. Men det ser inte Joakim Ahlberg som något problem.

– Jag är för fri konkurrens. Då vinner den som har bäst produkt. Inte den som har ”bäst” handelshinder.