TTIP och TTP påverkar redan Indien

Indiens handelsminister Rajeev Kher uppmanar Indiens industri att arbeta för att möte internationella standarder. Detta enligt en artikel i India Times.

Detta som ett direkt resultat av TPP och TTIP. Kher menar att det kommer att vara svårt för den indiska industrin att konkurrera på världsmarknaden. Indiska företag kommer både att vara utanför de stora avtalen och stå vid sidan om den standardiseringsprocess som handelsavtalen kommer att innebära.

Detta är intressant. Vi ser hur världen trots allt går mot integration av alla marknader, även om det på kort sikt kärvar i förhandlingsmaskineriet.

 


Kategorier: TTIP, TPP