TTIP som svar på västvärldens tillbakagång

Sorin Moisa är en socialdemokratisk EU-parlamentariker från Rumänien.

Han har skrivit en tankeväckande text om TTIP som svar på att västvärlden för första gången på 500 år utmanas av andra länder och kultursfärer.

Idén är rimlig. Handel binder samman människor och länder. På det ekonomiska området ger stora marknader styrka, och på det politiska området ger enighet styrka.

Att stärka banden över Atlanten och på så sätt minska Rysslands inflytande är ett öppet använt argument för TTIP. TPP motiveras bland annat med att avtalet kommer att minska Kinas inflytande.

Den som inte är naiv ser tydliga fördelar med att den demokratiska västvärlden binder samman sina ekonomier och politiska system genom frivilliga avtal.


Taggar: Sorin Moisa
Kategorier: Frihandel, EU, TTIP, TPP