TTIP viktigt för Turkiet — och tvärt om

Turkiet bör ansluta sig till TTIP. Det skulle stärka Turkiet som rättsstat, men också göra TTIP:s strategiska betydelse större.

Det skriver Kader Sevinç, representant för turkiska Republican People’s Party i Bryssel på sin blogg. Eller mer exakt, hon publicerar en artikel av skriven av journalisten Hacı Mehmet Boyraz på sin blogg, där han citerar henne.

Detta är en ofta förbisedd effekt av TTIP (och TPP): större delan av demokratiskt världen kommer vara samlad i ett par stora frihandels- och investeringsavtal. Det kommer sätta standarden för produktsäkerhet, miljö, folkhälsa, internationell rättsordning. Demokratierna, inte Kina eller Ryssland, blir totalt dominerande.

Man kan naturligvis ha kritiska synpunkter på en ordning där USA är ledande (för TTIP-motståndarna förefaller det vara det värsta de kan tänka sig) men — som så ofta i politiska sammanhang — är det viktiga inte vad man får, utan vad man riskerar att få istället. Ett EU i Rysslands skugga med svaga band över Atlanten och en värld där diktaturen Kina skaffar sig allt större inflytande är alternativet till TTIP. I den politiska fantasivärlden finns det förmodligen bättre alternativ. Men inte i verkligheten.

 

 


Kategorier: EU, TTIP