Två artiklar värda att läsa — eller läsa om

De här båda artiklarna är väl värda att läsa.

Framför allt PM Nilsson i DI är sällsynt rak när det gäller kritiken mot ISDS:

”Enligt Miljöpartiet, Vänsterpartiet, LO och 100 amerikanska jurister med Elizabeth Warren i spetsen sitter vår tids största hot mot demokratin på Brunnsgatan i centrala Stockholm. Detta försynta kontor äventyrar Amerikas suveränitet, Europas sociala rättigheter och framtidens nödvändiga klimatomställning.

Det är knappt man tror sina öron, och det ska man heller inte göra. Den internationella kampanjen mot skiljedomsmekanismens roll i frihandelsavtalet mellan USA och EU är ren galenskap och det försiktiga fjäskandet för kritiker som utbrutit på båda sidor Atlanten bör omedelbart avbrytas.”

Erik Brattberg i SvD är också intressant i sin kritik av motståndarna:

”Tyvärr verkar Skiftet i likhet med andra TTIP-kritiker inte vara intresserade av att bidra till en konstruktiv debatt om frihandelsavtalet – något som behövs då TTIP är ett av det störta ekonomiska besluten för EU på länge. Syftet tycks istället vara att driva en vänsteragenda fylld av traditionell anti-globaliseringspropaganda.”

 

 

 


Kategorier: TTIP, ISDS